Blog

Porozumienie rodzicielskie w sprawie o rozwód Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd w wyrok rozwodowym obowiązany jest uregulować sytuację opiekuńczo – wychowawczą dzieci po rozwodzie, tj. orzec w kwestii tego: jak będzie wyglądała władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków po rozwodzie,  w jakiej…

Rozwód i co dalej? 3 najważniejsze skutki prawomocnego wyroku rozwodowego Orzeczenie rozwodu niesie za sobą określone skutki, konsekwencje prawne, zmianie ulegają stosunki łączące małżonków, ich prawa i obowiązki. Powstaje pytanie jakie są skutki rozwodu? Nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem, w swojej praktyce zajmuję się sprawami…

Utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem. Co gdy rodzic utrudnia Ci kontakty z dzieckiem? Zgodnie z art. 113 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jeżeli dziecko przebywa stałe u jednego…

Poradnik rozwodowy, czyli jak przygotować się do rozwodu. Krok po kroku Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne przez system prawny odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego, co do zasady na całe życie. Życie jednak pisze różne scenariusze i często ma inne zakończenie niż happy…

„Nie stać mnie na tak wysokie alimenty” czyli jak wykazać możliwości zarobkowe rodzica w sprawie o alimenty? Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że…

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie? Wypowiedzenie sakramentalnego „tak”, wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej „ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci” , a następnie „ogłaszam Was mężem i żoną” by „żyli długo i szczęśliwie„. Takie…

Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Krok po kroku    W razie braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez rodzica na dziecko w odpowiedniej wysokości, prawo umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zasądzenie alimentów. Wówczas Sąd określa wysokość, termin oraz…

Jak szybko się rozwieść czyli kiedy szybki rozwód jest możliwy? Rozwód nie zawsze musi oznaczać długoletnią batalię w sądzie. Często małżonkom zależy właśnie na tym, aby jak najszybciej uzyskać rozwód i zacząć nowe życie. Często nie chcą długotrwałego postępowania w sądzie, „prania brudów„, angażowania rodziny, przyjaciół…

Alimenty na dziecko w ugodzie zawartej przed mediatorem Czy alimentów można dochodzić tylko przed sądem i tylko prowadząc postępowanie procesowe? Nie. Po pierwsze należy mieć świadomość, że uregulowanie alimentów może nastąpić na kilka sposobów, w tym sposobów tzw. polubownych. Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem,…