Blog

Alimenty na dziecko od dziadków,  czyli kiedy dziadkowie będą zobowiązani do płacenia alimentów na swojego wnuka? Zgodnie z prawem to rodzice są w pierwszej kolejności zobowiązani do wykonywania swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Niemniej w określonych stanach faktycznych i po spełnieniu określonych warunków jest możliwość,…

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka czyli kiedy możesz uzyskać pensję współmałżonka? Jak zostało zaakcentowane w ostatnim artykule na blogu zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym oboje małżonkowie obowiązani są, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie mają równe prawa i…

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny – czyli jakie masz możliwości prawne, jeżeli Twój małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny Zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym oboje małżonkowie obowiązani są, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie mają równe…

Alimenty na dziecko – czyli czy po alimenty zawsze musisz iść do sądu? Czy wiesz jak rodzice dziecka mogą ustalić wykonywanie obowiązku alimentacyjnego? Czy alimentów można dochodzić tylko przed sądem i tylko prowadząc postępowanie procesowe? Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i w tym artykule przeczytasz…

Alimenty na dziecko Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Częstą przyczyną sporu między rodzicami jest nie sam fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka a wysokość takiego obowiązku alimentacyjnego. Częstym pytaniem jakie słyszę, udzielając porad prawnych jest pytanie”Ile mogę żądać alimentów na dziecko?” albo z…

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie, czyli na czym polegają nowe procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej?  Od 30 listopada 2020 r. obowiązują nowe procedury mające na celu natychmiastową reakcję wobec sprawców przemocy domowej. W prowadzonych przeze mnie sprawach rodzinnych spotkałam się…

Ile kosztuje rozwód? Na jakie koszty musi być przygotowany małżonek, w sprawie o rozwód? Decyzja o rozwodzie powinna być podjęta przy świadomości kwestii finansowych związanych z danym wyborem. Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu. 1. Opłata sądowa od pozwu…