O Kancelarii

Paulina Chebel

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

  Mediator wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz oraz na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Założycielka Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Odpowiedzialność członków zarządu  spółki z o.o. wobec jej wierzycieli na podstawie art. 299 k.s.h.” pod kierunkiem Pana prof. UW dr hab. Konrada Osajdy. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 r. odbywając praktyki jeszcze w trakcie studiów prawniczych  w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, a na następnie w trakcie aplikacji adwokackiej współpracując z najlepszymi, renomowanymi krakowskimi kancelariami adwokackimi.

 

Adwokat Paulina Chebel specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, oraz prawa gospodarczego w tym prawa spółek handlowych. Jednocześnie wieloletnia praca adwokat Pauliny Chebel pozwoliła również na zdobycie doświadczenia w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, czy z zakresu prawa karnego. Ponadto w kręgu zainteresowań znajduje się arbitraż jako jedna z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

Paulina Chebel jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Wieloletnia praca pozwoliła na zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego, a znakomite przygotowanie merytoryczne na rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie zawodu adwokata.

 

Każda sprawa powierzona Kancelarii jest traktowana z pełnym zaangażowaniem w świadczoną pomoc prawną. Wrażliwość na krzywdę innych, szerokie spektrum dziedzin prawnych prowadzonych spraw, determinacja i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celu gwarantuje skuteczną walkę o prawa Klientów.

 

Jako adwokat Paulina Chebel jest zobowiązana do zachowania tajemnicy adwokackiej na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zgodnie z którym „Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę”. Zatem mogą Państwo liczyć na pełną dyskrecję i bezpieczeństwo w związku z  powierzeniem Kancelarii swoich spraw.