Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel pomaga w dochodzeniu roszczeń przez poszkodowanych za szkody powstałe z tytułu odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne od zobowiązanych do naprawienia szkody.

 

Zgodnie z polskim prawem w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 

Kancelaria Adwokacka udziela wszelkiego wsparcia w dochodzeniu odpowiedniego odszkodowania, stosownej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czy też odpowiedniej renty jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

 

Dokładamy wszelkich starań aby wywalczyć odszkodowanie i zadośćuczynienie mogące zrekompensować chociaż w pewnym zakresie utracone dobra prawne.