rozwód Tag

Porozumienie rodzicielskie w sprawie o rozwód Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd w wyrok rozwodowym obowiązany jest uregulować sytuację opiekuńczo – wychowawczą dzieci po rozwodzie, tj. orzec w kwestii tego: jak będzie wyglądała władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków po rozwodzie,  w jakiej…

Rozwód i co dalej? 3 najważniejsze skutki prawomocnego wyroku rozwodowego Orzeczenie rozwodu niesie za sobą określone skutki, konsekwencje prawne, zmianie ulegają stosunki łączące małżonków, ich prawa i obowiązki. Powstaje pytanie jakie są skutki rozwodu? Nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem, w swojej praktyce zajmuję się sprawami…

Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Krok po kroku    W razie braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez rodzica na dziecko w odpowiedniej wysokości, prawo umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zasądzenie alimentów. Wówczas Sąd określa wysokość, termin oraz…

Jakie pytania zada Ci sąd na rozprawie o rozwód? Ostatnie artykuły na blogu poruszały tematy jak przygotować się do rozprawy rozwodowej oraz jak przebiega rozprawa o rozwód w sądzie.  Klienci pytają jak będzie wyglądać sprawa o rozwód, jak się mają zachować, w tym jednym z najczęstszych…

Ile kosztuje rozwód? Na jakie koszty musi być przygotowany małżonek, w sprawie o rozwód? Decyzja o rozwodzie powinna być podjęta przy świadomości kwestii finansowych związanych z danym wyborem. Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu. 1. Opłata sądowa od pozwu…

Cofnięcie pozwu o rozwód – czyli co gdy chcesz zmienić swoją decyzję o rozwodzie? Decyzja o rozwodzie powinna być podjęta po gruntowanym przemyśleniu, biorąc pod uwagę skutki rozwodu. Niemniej jednak może się zdarzyć tak, że decyzja o rozwodzie, w tym wniesienie pozwu o rozwód do…

Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka W poprzednich artykułach na blogu został omówiony rozwód bez orzekania o winie, oraz rozwód z orzekaniem o winie obu stron. W tym artykule dowiedz się kiedy warto żądać rozwodu z wyłącznej winy małżonka i jakie są skutki orzeczenia takiego rozwodu….

Rozwód z winy obu stron  Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zasadą jest, że sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może odstąpić od tego obowiązku wyłącznie na zgodne żądanie…