Rozwody

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Chebel specjalizuje się w sprawach rozwodowych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, zarówno w postaci całościowego prowadzenia sprawy rozwodowej, podczas której adwokat pomaga przejść przez tą trudną drogę dla każdego członka rodziny jak i w postaci udzielenia porady prawnej w danym zakresie. Kancelaria przedstawia warianty orzeczeń o rozwód oraz rozstrzygnięcia sądu w wyroku orzekającym rozwód udzielając merytorycznego wsparcia w  podjęciu decyzji co do wyboru danego rozwiązania. Kancelaria wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania rozwodowego od sporządzenia i złożenia pozwu o rozwód czy odpowiedzi na pozew o rozwód wraz z stosownymi wnioskami o zabezpieczenie poprzez sporządzanie dalszych pism procesowych  reprezentację na rozprawach, aż po uprawomocnienie wyroku rozwodowego.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy na zgodne żądanie małżonków, wówczas sąd w wyroku rozwodowym zaniecha orzekania o winie i następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kancelaria pomaga wypracować wspólne porozumienie małżonków co do tych kwestii co umożliwia szybsze i bezkonfliktowe rozstanie się małżonków.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie

W danych stanach faktycznym spraw małżonkowie podejmują decyzję w przedmiocie żądania orzeczenia przez sąd rozwodu z orzekaniem o winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Kancelaria przeprowadza analizę stanu faktycznego i przygotowuje taktykę związaną z postępowaniem dowodowym mającym na celu wykazanie winy za rozkład pożycia małżeńskiego drugiego małżonka w postępowaniu sądowym.

Adwokat Rozwody Kraków, szybki kontakt:

Tel: 735-403-630

E-Mail: kancelaria@paulinachebel.pl