alimenty na dziecko Tag

Porozumienie rodzicielskie w sprawie o rozwód Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd w wyrok rozwodowym obowiązany jest uregulować sytuację opiekuńczo – wychowawczą dzieci po rozwodzie, tj. orzec w kwestii tego: jak będzie wyglądała władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków po rozwodzie,  w jakiej…

„Nie stać mnie na tak wysokie alimenty” czyli jak wykazać możliwości zarobkowe rodzica w sprawie o alimenty? Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że…

Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Krok po kroku    W razie braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez rodzica na dziecko w odpowiedniej wysokości, prawo umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zasądzenie alimentów. Wówczas Sąd określa wysokość, termin oraz…

Alimenty na dziecko w ugodzie zawartej przed mediatorem Czy alimentów można dochodzić tylko przed sądem i tylko prowadząc postępowanie procesowe? Nie. Po pierwsze należy mieć świadomość, że uregulowanie alimentów może nastąpić na kilka sposobów, w tym sposobów tzw. polubownych. Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem,…

Wyrok zaoczy w sprawie o alimenty Wytoczenie powództwa o alimenty uruchamia kolejne etapy postępowania w sądzie. Po weryfikacji poprawności pozwu o alimenty, tj. badaniu spełnienia wymogów formalnych pozwu, następnym etapem postępowania w sądzie jest doręczenie odpisu pozwu o alimenty wraz z załącznikami dla strony pozwanej. …

Zabezpieczenie alimentów na dziecko czyli jak zabezpieczyć alimenty na czas trwania postępowania w sądzie? W poprzednim artykule opisałam pozew o alimenty krok po kroku, artykuł ten można przeczytać tu „Pozew o alimenty krok po kroku, czyli jak przygotować się do sprawy o alimenty?” Zgodnie z…

Alimenty na dziecko od dziadków,  czyli kiedy dziadkowie będą zobowiązani do płacenia alimentów na swojego wnuka? Zgodnie z prawem to rodzice są w pierwszej kolejności zobowiązani do wykonywania swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Niemniej w określonych stanach faktycznych i po spełnieniu określonych warunków jest możliwość,…

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny – czyli jakie masz możliwości prawne, jeżeli Twój małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny Zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym oboje małżonkowie obowiązani są, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie mają równe…